Sochy světla – přednáška – 22. 2.

Ve středu 22. 2. proběhla první přednáška  z letošního cyklu doprovodných programů Opavské ceny J. M. Olbricha za architekturu, která v letošním roce oslaví desáté výročí. Celoroční cyklus odborných přednášek pro širokou veřejnost doprovází architektonickou cenu již od roku 2012.

Tomáš Skalík posluchačům představil výběr fotografií ze své cesty převážně po střední Evropě, kam se vypravil v červenci loňského roku v rámci své studijní práce, ve které se zabývá fenoménem světelného umění. Light art, neboli světelné umění, je svébytnou disciplínou moderní prostorové umělecké tvorby. Světlo je zde chápáno jako základní materiál nebo prostředek uměleckého vyjádření. Za hranicemi České republiky se s tímto typem uměleckého díla setkáme relativně častěji, než doma, což je do jisté míry poněkud paradoxní situace, když vezmeme v úvahu fakt, že právě u nás tento typ umění měl svůj historický počátek v první třetině 20. století.

Podstatnou vlastností světelného díla je nepřenositelnost prožitku osobní zkušenosti setkání se s tímto dílem. Špičková díla světelného umění však lze na vlastní kůži zažít relativně nedaleko od domova. Přednáška byla tedy nejen seznámením s tímto typem umění, ale také pozvánkou do galerií a muzeí, která jsou pokládána za centra světového Light art. Tomáš Skalík upozornil, v čem tkví podstata světelného díla, jaký typ umělecké zkušenosti přináší nebo v čem se liší od jiných směrů současné tvorby.

Jak se ukázalo, Skalíkova studijní cesta byla ve skutečnosti také rodinným výletem. Zatímco  otec navštěvoval na naplánované trase muzea a galerie světelného umění, synové navštívili několik realizací světové architektury, se kterými se již dříve před tím seznámili prostřednictvím dětské ilustrované knížky průvodce po světové architektuře pro děti.  O těchto návštěvách v pravidelných vstupech do přednášky pohovořil osobně účastník výpravy Václav Skalík.

 

  

Komentáře jsou vypnuty.