VZOM – Martina Bjalková a Sára Kotalová / PlaStroM

Místem pro náš projekt se stal prostor pod Slezankou. Podchod v blízkosti náměstí nás zaujal svou obyčejností a jsme
toho názoru, že by si zasloužil oživit. Hlavním motivem se stal barevný rozkvetlý strom symbolizující přírodu, který
kontrastuje s strohým kamenným podchodem. Květy z použitých PET lahví odkazují na nadužívání plastů v dnešní
době a nabízí umělecké využití již nepotřebných plastů.

Plastrom – prezentace

Komentáře jsou vypnuty.