Slezanka – rekapitulace 10 let historie kauzy

Kauzou navrhující vznik nového obchodního centra v historickém jádru města se spolek Za Opavu zabývá stejně dlouho, jak dlouhá je jeho existence, tedy neuvěřitelných 10 let. První schůzka se zástupci firmy Crestyl se uskutečnila v dubnu 2007:
http://www.zaopavu.cz/view.php?nazevclanku=jednani-zastupcu-o-s-za-opavu-se-zastupcem-crestyl-a-s&cisloclanku=2007040009  

Přitom s prvním projektem zástavby v tomto prostoru se Opavané mohli seznámit v podobě známého modelu přestavby Slezanky a přilehlých prostor od architekta Miluniče už v roce 2005.
Spolek Za Opavu vypracoval historický vývoj území, inicioval veřejná projednání, zapojil se do řízení EIA. Díky dalším jednáním bylo domluveno, že se významná kulturní technická památka – měnírna el. proudu nebude bourat, ani přesunovat.
Následovala další jednání, veřejná projednání, happeningy, tiskové konference, představení projektu v různých fázích rozpracovanosti, ankety, přednášky.
V roce 2010 vznikly nezávisle na developerovi první studentské urbanistické a architektonické návrhy nabízející alternativní využití daného území.
V roce 2011 developer zajistil záchranný archeologický průzkum v prostorách dnešního parčíku. Průzkumu předcházelo kácení stromů. Realizace archeologického průzkumu byla nutnou podmínkou před tím, než měla být zahájena realizace stavby OC.
V roce 2012 bylo otevřeno nové obchodní centrum Breda, v blízkosti historického centra města u bývalého měšťanského pivovaru. Od té chvíle bylo stále více zřejmé, že město by další obdobně velké nákupní centrum neuneslo.
V návaznosti na plány výstavby OC byl v roce 2015 zbourán věžák ministerstva zemědělství za Slezankou. Prázdná plocha prostoru za Slezankou ukázala, o jak velkou a zásadní část historického jádra města se zde hraje.
Následně vznikla petice za vypsání referenda o otázce, zda si občané města Opavy přejí, aby se obchodní centrum postavilo, nebo nikoli. Do podzimu roku 2016 měla petice cca 4 tis. podpisů.

  • řešený prostor se nachází v městské památkové zóně,
  • prostor je to volný s podílem zeleně,
  • existuje OC Breda (obchodní centrum v centru města), které na počátku záměru firmy Crestyl ještě nestálo,
  • existují další blízké obchodní plochy (nové centrum by bylo hrozbou pro stávající i budoucí obchodníky),
  • dopravní obslužnost obchodního centra v historickém jádru města by byla problematická.

Konečná výše odstupného pro firmu Crestyl byla vyčíslena na cca 29 mil. korun, z toho částka 4,5 mil. korun pokryla náklady na demolici věžáku ministerstva zemědělství, necelé 2 mil. byly vydány na nájem pozemků, ve zbytku se jednalo o výlohy za projekční a právnické služby. Arbitráž nehrozí.
Záměr odstoupení od smlouvy a tedy i od zástavby OC za Slezankou schválilo zastupitelstvo města 19. září 2016.

Nyní se předpokládá postupná rehabilitace dvorních částí bytových domů, rekonstrukce divadelního klubu, údržba parku, není vyloučeno ani částečné dostavění území – to vše na základě společenské shody. Město přitom nevylučuje vypsání architektonické soutěže. „Začínáme znovu jako v roce 2005, kdy máme prázdné místo za Slezankou a zahajujeme diskusi o tom, co s prostorem udělat,“ zakončil projednání náměstek Dalibor Halátek.

Veškeré související články můžete najít na webu spolku Za Opavu a v médiích.

http://ostrava.idnes.cz/opava-crestyl-slezanka-07h-/ostrava-zpravy.aspx?c=A160920_2274401_ostrava-zpravy_jog

http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/opava-slezanka-crestyl08092016.html

http://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000004643/co-bude-za-slezankou-se-rozhodne-v-zaricv

http://polar.cz/zpravy/opavsko/opava/11000004643/co-bude-za-slezankou-se-rozhodne-v-zari

http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/opava-crestyl18042016.html

http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/opava-crestyl11032016.html

Komentáře jsou vypnuty.