Zahradnický seminář III a zahradní slavnost s Dobrozdáním

Poslední květnové odpoledne proběhlo ve znamení 3. Zahradnického semináře. Ten byl určen začínajícím a mírně pokročilým zahrádkářům. Lektorem byl tentokrát Michal Tichý, opavský rodák a zahradník, toho času působící v Praze v komunitní zahradě KomPot. Seminář byl zaměřen téma komunitních zahrad a na praktické zkušenosti na zahradě pro toto roční období.

Účastníci si během semináře prošli záhony po celé zahradě a probrali přímo u nich možnosti jejich efektivnějšího využívání, ochrany před škůdci a plevelem nebo kombinace různých druhů zeleniny a ovoce.

Akce se uskutečnila na Ažbětině zahradě (za kaplí sv. Alžběty) a navazovala na ni Zahradní slavnost určená pro širší veřejnost, účastníky seminářů a další.

V rámci zahradní slavnosti byly připraveny aktivity pro děti, byla představena nová výstava o komunitních zahradách, vystoupil sbor „Každý zpívá tak, jak umí“ a po něm následovalo vystoupení opavské kapely Dobrozdání s Jurou Bosákem v čele. Akce byla zakončena hraním u ohně.

Cílem semináře i Zahradní slavnosti bylo prezentovat potenciál komunitních zahradách, které jsou jedním ze současných fenoménů v ČR a ve světě.  Propojuje se zde udržitelný životní styl, samozásobitelství a místní komunita.

Akce byla podpořena z grantu statutárního města Opavy.

Komentáře jsou vypnuty.