Nový umělecký prvek v krajině města

V krajině města Opavy se na konci minulého roku objevil za městským hřbitovem nový umělecký prvek. Jedná se o sochařsky opracovaný kámen doplněný lavičkou, od kterého jsou výhledy do širokého okolí.

Autorem díla je Tomáš Skalík. Základní idea byla tato: „„Do krajiny je zasazen blok žulového masivu, který zde přirozeně vytváří místo, u nějž může vzniknout zastavení. Blok je částečně v surovém stavu se vší romantickou dramatikou rostlého kamene a částečně je opracovaný sochařsky do ukázněné formy, kdy je jasná stopa práce lidské ruky a vůle. Horní plocha není rovná, ale je mělce probraná do miskovité prohlubně. Toto opracování působí tak, jako by je vytvořila během tisíců let voda. Ostatně dešťová voda by se v této misce měla zdržovat. Je určena mimo jiné jako pítko pro ptáky zachycující vodu po deštích. Nevadí, když budou lidé na objekt vylézat a stoupat si na ni, aby dohlédli dál do širokého okolí.“

Cílem projektu bylo podpořit vizi tzv. „Zelených hradeb“. Tj. oživovat krajinu města, doplnit ji o nové prvky, jak přírodní, tak i umělecké a tím ji udělat zajímavější pro obyvatele města.

Tuto akci podpořilo Statutární město Opava v rámci projektu „Zelené hradby – prvky v krajině“.

Komentáře jsou vypnuty.