Spolek Za Opavu organizoval v roce 2020 čtyři rekordní turnusy táborů

Spolek Za Opavu o letních prázdninách uskutečnil již 6. ročník zážitkových příměstských táborů, které se i tentokrát věnovaly různým věkovým skupinám dětí a mládeže.

Pro nejmladší děti ve věku 4-7 let jsme realizovali dva turnusy táborů s názvem „Zvířátka stavitelé“ zaměřené na poznávání zvířecí architektury a stavitelství. V rámci společného týdne jsme navštívili opavské parky, bádali jsme v Alžbětině zahradě a společně jsme se vypravili na výlet ke stěbořickým rybníkům. Kromě lenošení a her jsme také mezi sebe přivítali včelaře s rojem včel a tvořili jsme v keramické dílně. Tábor byl podpořen dotací statutárního města Opavy.  

 

Pro starší aktivní děti ve věku 8-12 let jsme realizovali outdoorový tábor s názvem „S námi je to divočina! – za dobrodružstvím přírody a her II.“. Naší základnou byla Základní škola Labyrint ve Lhotě u Opavy, ale pohybovali jsme se hlavně v jejím blízkém i vzdálenějším okolí, včetně společného stravování. Pilíři celotýdenního programu byli: pohyb (v zahradě školy – rozcvičky, slalomové dráhy, silové a úponové hry, meditace a relax, zábavné pohybové aktivity), zručnost (práce s nástroji a nářadím, práce s různými materiály, kreativní a výtvarné techniky, výroba dřevěných holí, založení ohně, příprava jídla na ohni), příroda (poznávání přírody v bezprostředním kontaktu, úcta k přírodě a všemu živému, poznávání stromů a rostlin, stopování zvířat), objevné cesty (denní výpravy do terénu, orientace v terénu, questing, základy bezpečného pohybu v přírodním prostředí, opuštění komfortní zóny), osobnostní rozvoj (poznávání a překonání sebe sama, týmová spolupráce, rozvíjení komunikace, pozornost a trpělivost, respekt a tolerance, rozhodování). Kdo by si pomyslel, že společně najdeme Velrybí zátoku a dobudeme Jižní pól! Příměstský tábor ve Lhotě u Opavy byl podpořen projektem z  Operačního programu Zaměstnanost, který podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (r. č. projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010369). 

Pro starší dívky ve věku 9-14 let jsme v Opavě zorganizovali tábor „Už vím, jak!“ zaměřený primárně na tvořivost a praktičnost, aktuální přístupové trendy, posílení sebedůvěry děvčat a seberozvojové dovednosti, objasnění a pochopení změn emočního, psychického a tělesného charakteru, změn typických pro dospívání. Na denním programu bylo tvoření všeho druhu – pletení a háčkování, šití, korálkování a kreslení, ale také práce s bylinkami, relaxační a pohybové aktivity, mezigenerační propojení žen. Ke společnému sdílení jsme přizvali Šárku Urbanovou, se kterou jsme besedovaly o ženství a cykličnosti, a společně s fotografkou Renatou Veselskou jsme prožily v zámeckém parku v Hradci nad Moravicí úžasný jednodenní workshop, při kterém mohla děvčata zúročit své nově vytvořené šaty. Tábor byl podpořen dotací statutárního města Opavy.    

Komentáře jsou vypnuty.