Pro(story) Opavou – aktivní vstup dětí a mládeže do veřejného prostoru

V roce 2021 jsme realizovali jednoroční projekt ve spolupráci s výtvarným oborem Základní umělecké školy v Opavě.  Cílem projektu bylo podpořit děti a mládež v diskusi a aktivitě k realizaci pozitivních změn v místě, kde žijí, rozvíjet jejich kreativitu a občanskou angažovanost. Pokud se lidé jednou naučí pozitivně ovlivňovat místo, kde žijí, mohou tuto svou dovednost aplikovat v jakémkoli jiném a neomezeném množství.    

Diskutované podněty:

  • návrat zabraného/nevyužitého/znehodnoceného městského prostoru lidem
  • oživování koryta a nábřeží řeky
  • veřejná galerie jako oživení veřejného prostoru
  • místo pro odpočinek, kontemplaci 

Projekt byl finančně podpořen Nadací české architektury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 

Zpráva z projektu (PDF).

Komentáře jsou vypnuty.