Areál lázní Jánské Koupele

Spolek Za Opavu situaci areálu Jánských Koupelí na Vítkovsku sleduje dlouhodobě. S ohledem na vývoj posledních měsíců, kdy se změnil majitel lázeňských nemovitostí i záměr budoucího využití objektů a prostor a s tím spojený požadavek vlastníka na vypsání areálu ze seznamu kulturních památek, vydává spolek Za Opavu následující stanovisko.

Uvědomujeme si, že stav jednotlivých objektů je od relativně dobře zachovalých až po zcela havarijní, u některých staveb téměř až s charakterem ruiny nebo zříceniny. Současnou situaci proto vnímáme jako neudržitelnou a z tohoto pohledu jakoukoli iniciativu mající ambice areál oživit nebo rehabilitovat primárně vítáme.

Jánské Koupele, přestože jsou na pohled smutným a zdevastovaným místem, v sobě stále uchovávají génia loci, rozhodně stran urbanistických a architektonických kvalit, a v jednotlivých případech také cenné historické a památkové hodnoty. S ohledem na to je třeba přistupovat také ke všem záměrům obnovy či demolic. Uvědomujeme si rovněž, že není možné uplatnit jednostranná hlediska obvyklá u jiných typů kauz. Jsme přesvědčeni, že spojení zdánlivě protichůdných tendencí, tedy například kompletní demolice areálu a výstavba zcela nových budov na „zelené louce“ versus snaha o zachování a restaurování lázní v podobě jejich největší slávy, může mít společné východisko a řešení schůdné pro všechny zainteresované strany.

Jsme toho názoru, že by se mělo jednat o takové řešení, které v rámci areálu Jánských Koupelí uchová jejich hodnoty a vnese novou současnou vrstvu, která umožní jejich budoucí smysluplné využití a rozvoj, třeba i podobně velkoryse, jako tomu bylo například na přelomu 19. a 20. století, kdy se areál sice zcela zásadně proměnil, rozšířil a zmodernizoval, ale nezpronevěřil se hodnotám, které byly a jsou v tom místě stále ukotveny.
http://www.zaopavu.cz/view.php?nazevclanku=byvale-lazne-janske-koupele&cisloclanku=2009030006

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachranu-janskych-koupeli.html

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1713664-zpustle-janske-koupele-koupil-tenista-berdych-neni-jasne-co-s-nimi-bude

Komentáře jsou vypnuty.