Přednáška Zdeňka Lukeše – Mé oblíbené stavby

Možnost shlédnout fotografie z cest za světovou architekturou a vyslechnout si vlastní zkušenosti, které nám v rámci své přednášky v páteční podvečer 10. listopadu zprostředkoval historik architektury a architekt Zdeněk Lukeš, byla jedinečnou příležitostí, jak se také zamyslet nad stavbami v širším kontextu a souvislostech. Ostatně přesně na to je Zdeněk Lukeš odborníkem a to je také smyslem celého cyklu přednášek, který spolek Za Opavu pořádá také v letošním roce v souvislosti s udělováním Ceny J. M. Olbricha, opavského rodáka a světoznámého architekta. I jeho stavby nechyběli v osobním a osobitém výběru přednášky. Stejně tak nás místní může těšit, že historik architektury v rámci přehledu nejoblíbenějších staveb světa zařadil jednu z opavských dominant (a zároveň si posteskl nad jejím dlouhodobě žalostným chátrajícím stavem), unikátní obchodní dům Breda.

Časově jsme se pohybovali v rozmezí počátku 20. století až po aktuální současnost, geograficky po všech kontinentech, (vyjma Antarktidy). Posluchači nejvíce ocenili originální koncepci přednášky, kdy díky přeskakování z jednoho místa na druhé a z minulosti do současnosti a naopak, docházelo k zajímavým a nečekaným spojením a souvislostem, to vše provázeno působivým vyprávěním. Zdeněk Lukeš je toho názoru, že architekturu není možné poznat bez osobní návštěvy.  Postřehy, které načerpal na místě však uměl předat velmi přesvědčivou formou, díky čemuž pokračovala ještě dlouhá diskuze a odpovídání na dotazy zaujatých posluchačů. 

Děkujeme tímto Zdeňku Lukešovi za skvělý zážitek a jsme rádi, že se můžeme těšit na (jak sám avizoval) pokračování někdy v budoucnu.

 

Komentáře jsou vypnuty.