Vyjádření spolku Za Opavu k návrhu koncepční studie Vize za Slezanku

Spolek Za Opavu se účastnil všech veřejných diskuzí a aktivit pořádaných jak architektonickou kanceláří Rearchitekti, která zpracovávala celou studii, tak městem a dalšími subjekty. Také jme využili nabízené možnosti vyjádřit naše názory a stanoviska k výsledkům zpracované studie. Naše vyjádření ke všem bodům studie jsme předali zpracovatelům formou vyplněného dotazníkového formuláře, který uvádíme níže.

Jsme přesvědčeni, že u studie lze jednoznačně vyzdvihnout vysokou míru zapojení veřejnosti, a to jak odborné, tak běžných obyvatel města. V rámci přípravy proběhlo několik setkání nebo exkurzí, které byly zaměřeny na hledání současných problémů daného prostoru a především na jeho potenciál. Dále byla organizována obsáhlá anketa. Taková míra zapojení občanů nebyla doposud u jiných projektů v Opavě uplatněna. Návrh studie je tedy průnikem odborné zkušenosti pohledů zpracovatelů a názorů obyvatel města.
Návrh studie jako celku vnímáme jako zdařilý, neboť v sobě dokázal skloubit velkou řadu požadavků na uvedený prostor. V této fázi zde ještě nejsou řešeny konkrétní návrhy staveb a regulativy území, pouze jejich hlavní obrysy. Toto bude – v případě dalšího podrobnějšího rozpracování – dalším velkým tématem pro diskuzi.

Vyjádření spolku Za opavu k návrhu koncepční studie Vize za Slezanku

Odkaz na všechny ostatní uveřejněné komentáře k danému návrhu:

http://www.opava-city.cz/cs/komentare-k-navrhu-reseni-vnitrobloku-za-slezankou

 

Komentáře jsou vypnuty.