Příměstské tábory 2017

Spolek Za Opavu o letních prázdninách uskutečnil již 3. ročník zážitkových příměstských táborů, které se tradičně věnovaly tématům přírodního a kulturního dědictví našeho regionu.

Pro mladší děti (3-6 let) jsme připravili krásný program zaměřený na řemesla s názvem „Řemeslná školička“. V průběhu týdne jsme pracovali s různými materiály a navštívili jsme zajímavá místa jako zvířecí farmu při Zemědělské škole v Opavě, kovárnu v Milostovicích, opavskou keramickou dílnu nebo kozí farmu v Úvalně. Ztratili a našli jsme se v kukuřičném poli J Program doplňovaly oblíbené muzikohrátky, pohybové hry, relaxace, procházky, koupání a výtvarné aktivity.

Pro starší děti (7-12 let) jsme zorganizovali „Tábor pro mladé archeology“. Děti si zakusily vlastní archeologický výzkum na Alžbětině zahradě, seznámily se s významnými výzkumy v rámci centra Opavy, viděly na vlastní oči archeology v akci. Byli jsme také na výletě v Archeoskanzenu v Chotěbuzi, hráli jsme si na Vikštejně, navštívili jsme konzervátorskou dílnu a lepili střepy v opavském archeologickém pracovišti. Přesto, že jsme původně plánovali turnusy dva, byl pro velký zájem otevřen ještě jeden archeologický tábor.

Všechny tři týdny jsme si náležitě užili. Spokojené byly nejen děti, ale také rodiče a pedagogové. Děkujeme všem, kteří nám s organizací akcí pomáhali a všem těm, kteří se nezdráhali do našeho programu zapojit. Zvláštní poděkování pak patří Národnímu památkovému ústavu v Ostravě, Okresnímu archívu v Opavě, kovářům z Milostovic, Zemědělské škole v Opavě a kozí farmě v Úvalně. Za finanční podporu děkujeme Statutárnímu městu Opavě.  

Komentáře jsou vypnuty.