Cena J.M. Olbricha za rekonstrukce realizované v letech 2016-2017 na Opavsku

Spolek Za Opavu při vernisáži výstavy v Galerii Cella v Opavě dne 10.5. 2018 vyhlásil  a udělil Ceny J.M. Olbricha na základě posouzení odborné poroty následovně:

Cenu J.M. Olbricha získala Rekonstrukce, revitalizace a dostavba vodárenské věže v Opavě.

Projekt vypracovalo arch. studio Casua spol. s r. o. pod vedením ing. arch Olega Hamana za spolupráce s akad. sochařem, prof. Kurtem Gebauerem a ing. Vladimírem Peringrem
Vodárenská věž – Rekonstrukce a dostavba bývalé vodárenské věže na kulturně-umělecký prostor KUPE je zdařilou ukázkou revitalizace zdánlivě takřka nevyužitelného objektu. Vzniklo tak unikátní kulturní centrum s dokonale promyšleným a originálním provozem uvnitř i na terase. Porota ocenila jak samotný způsob rekonstrukce, u níž zůstala zachována charakteristická forma původní utilitární stavby, tak přirozeně působící dostavbu nových prostor. Porota kladně hodnotila snoubení stavby s díly a stálou expozicí sochaře Kurta Gebauera i mimořádné nasazení samotného iniciátora. Jediným problémem zůstává ztížený přístup od nádraží, který se snad podaří ve spolupráci s Českými drahami vyřešit. Po všech stránkách zdařilý příklad rekonstrukce s citem pro zachování původních prvků a doplněný o kvalitní soudobý design navrhuje porota jednomyslně na cenu JMO. (z hodnocení poroty).

Vodárenská věž rovněž získala Cenu veřejnosti v on-line hlasování.

Čestné uznání získala Rekonstrukce domu na Dolním náměstí v Opavě od architektonické kanceláře Quarta architektura – Ing. arch. Jiří Řezák, Ing. arch. David Wittassek, ing. arch. Jung. Prováděcí firma Slezské stavby Opava s.r.o., Ing. Jan Urbiš  a statik: ing. Stanislav Daňek     

Rekonstrukce kulturních památek je samostatná disciplína a v rámci komplexní rekonstrukce je to obdivuhodný počin. Cenný dům na Dolním náměstí má až gotické založení a hlavní stavební rekonstrukce proběhla na počátku 19.století, dílčí adaptace na byty v průběhu 20.století pak nebyly natolik zásadní aby poškodily materii a podstatu domu. Stavebník za použití vlastních financí investoval nejen je, ale i svou zkušenost se stavební firmou a dokázal domu vdechnout atmosféru od sklepa až po půdu, při zachování většiny autentických prvků, rekonstrukcí a obnovou povrchů podtrhl pietu k historii. Složitá jednání s památkáři i hasiči jsou vyřešeny a splněny. Schodiště se po rekonstrukci stalo jedním z nejkrásnějších interiérů ve městě. Sklepy po vyčištění čekají na svou šanci.

Veškeré stavby nominované na letošní Cenu jsou vystaveny v Galerii Cella do 22.5. 2018

http://www.zaopavu.cz/2018/04/23/cena-j-m-olbricha-za-rekonstrukci-realizovanou-v-letech-2016-2017-na-opavsku/

http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/moravskoslezsky-kraj/zpravy-z-regionu/cena-j-m-olbricha-za-rekonstrukci-v-letech-2016–2017/4483/

Komentáře jsou vypnuty.