Letní dílna architektury v Alžbětině zahradě 12.-16. 7. 2021

Týdenní workshop v rámci projektu Výtvarníci ZUŠ oživují město (VZOM). Cílem projektu je sérií menších architektonicko-uměleckých vstupů do veřejného prostorou Opavy oživit všední městskou krajinu. Zlepšit a zpestřit život Opavanů a pomocí nevšedního městského mobiliáře a dalších prvků vytvořit novou kvalitu. Lze očekávat práci se dřevem, textilií, kovem a lanem. Až workshop skončí, město už nikdy nebude takové jako dřív, zvlášť pro účastníky workshopu.

Vedoucí a garanti workshopu:
Michal Poláš (architekt, ZUŠ)
Petra Krejčí (architektka, City Upgrade)
Zuzana Tázlarová (pedagog, ZUŠ)
Kateřina Skalíková (spolek Za Opavu, kulturní mediátorka)
Dalibor Halátek (historik, spolek Za Opavu)
Filip Hlubek (truhlář)

VZOM – autoři (PDF)

VZOM – mapa (PDF)

Komentáře jsou vypnuty.