Projekt Opavská rozhraní upozorňuje na objekty nacházející se na hranici zániku a obnovy

Na počátku tohoto roku byl nastartován projekt Opavská rozhraní, jehož cílem je realizace takových aktivit, které pomohou poznat, představit a upozornit na vybraná místa opavského veřejného prostoru, která jsou předmětem dlouhodobého problému, a to ať už z hlediska vlastnictví, využití, nedostatku financí, nezájmu či jiné příčiny. 

Z dlouhého seznamu vybral realizační tým soubor osmi objektů na území města Opavy, které splňují jednu nebo více těchto podmínek. Jedná se o budovu České pošty na ulici Masarykova, historické silo na Husově ulici u západního nádraží, kapli sv. Tadeáše u cesty z Opavy do Otic, kapli sv. Alžběty na Rybím trhu, židovský hřbitov při Městském hřbitově na Otické ulici, textilní továrnu Karnola na Zámeckém okruhu, obchodní centrum Slezanka na Horním náměstí a obchodní dům Breda na náměstí Republiky.

Na jaře tohoto roku se sešli studenti Střední odborné školy umělecké a gymnázia v Ostravě a členové spolku Za Opavu ke společnému workshopu, při kterém byly objekty mapovány, poznávány, fotografovány. Výsledkem jsou prezentace jednotlivých budov na originálních panelech, jež jsou součástí venkovní výstavy u Alžbětiny zahrady v blízkosti Rybího trhu v centru města. Vernisáž výstavy se uskutečnila v sobotu 9. září v rámci oslav Dnů evropského dědictví.    

Projekt byl podpořen statutárním městem Opavou, Ministerstvem kultury ČR a Nadací české architektury.

Komentáře jsou vypnuty.