Přednáška Daniela Matějky o krajině

Na tyto a mnohé další otázky pomohla odpovědět přednáška Stromové kaple jako soudobá architektura v krajině, kterou vedl krajinářský architekt a aktivní člen spolku naOkraji Daniel Matějka.

V první části přednášky seznámil Daniel Matějka posluchače s aktivitami spolku naOkraji (http://www.naokraji.cz/), např. projektem Houpačky pro krajinu, a následovala prohlídka realizací stromových kaplí a okolnostmi jejich vzniku. Přestože se jedná o koncept unikátní architektonické myšlenky, váže se ke každé z kaplí specifický příběh.

„Naše činnost se zabývá radostnými aktivitami v krajině.“

„Lidé rádi chodí do krajiny. A to stromové kaple splňují – lásku k přírodě a hledání něčeho, co nás přesahuje.“

„Drobný zásah v krajině může vytvořit velkou změnu ve společnosti.“

„Umění v krajině je příležitost.“

„Obnovování a uchovávání krajiny je důležité.“

„Stromy nesou často paměť místa déle než ty stavby, které u nich stály.“

„Primární poslání stromové kaple je architektonický rozměr.“

„Hodnoty často ctíme, víme o nich, ale nežijeme je. A přitom je často hledáme.“

Po inspirující přednášce následovala diskuse, ve které se objevily otázky k přírodním hřbitovům, k výběru druhů stromů pro stromové kaple, k vhodnému výběru jejich místa, svěcení kaplí, současné nenáboženské spiritualitě, významu sakrálních staveb v dnešní době, možným úskalím projektu či  využitím vzniklých stromových kaplí.     

  

Záznam z přednášky můžete shlédnout zde:

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3t-gDexprDQChUsB7wJriyslVn0m2s8bOS81IrsUuduY8DjqK0uzrT3tE&v=9X5kJ7-vaok&feature=youtu.be

Za finanční podporu děkujeme

Komentáře jsou vypnuty.