Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
   0 - 15     Zobrazené články   15 - 30     30 - 38  

Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011–2012

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 04. 04. 2013 - 5853 přečtení  
Opavská cena J. M. Olbricha je udělována občanským sdružením Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci, které jsou uskutečněny na území Opavska v příslušném období.
 
    Hlavním smyslem Opavské ceny je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace. Nominováním konkrétních staveb na Opavskou cenu J. M. Olbricha chceme upozornit na zajímavé příklady a jejím udělením oceňujeme ty nejpovedenější.

    V letošním roce odborná porota rozhodovala o udělení ceny za novostavbu kolaudovanou v letech 2011-2012. Porota hodnotila devět nominovaných staveb. Osm z nich tvoří rodinné domy a jedna je stavba užitková, technická. Oproti minulým ročníkům můžeme konstatovat zvýšený zájem o celkový prostorový kontext, ve kterém se konkrétní stavba odehrává. Zvýšilo se povědomí o bydlení v kvalitní architektuře, zvýšily se nároky investorů. Převládá zájem o jednoduše promyšleně členěný prostor s důrazem na intimní propojení interiéru a exteriéru, který vzhledem k rodinnému bydlení hraje stále významnější roli. Celkově lze konstatovat, že všechny nominované stavby jsou kvalitní a vyznačují se snahou přispět ke kvalitě zdejší architektury a životního prostředí.

Cena Olbricha 2012 Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2011-2012 byla udělena novostavbě rodinného domu ve Slavkově (nominace 4), který zpracovali Ing. arch. Tomáš Bindr a Ing. arch. Jan Zelinka z architektonického ateliéru Atelier 38.
Cena Olbricha 2012 Čestné uznání odborná porota uděluje novostavbě rodinného domu v Opavě (nominace 2), který zpracovali Ing. arch. Martin Materna a Ing. arch. Adam Weczerek z architektonického ateliéru WMA architects.
Cena Olbricha 2012 Čestné uznání odborná porota uděluje novostavbě rodinného domu v Ludgeřovicích (nominace 5), který zpracovali Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, z architektonického ateliéru WMA architects, ve spolupráci s Nowo a Ing. arch. Janem Lefnerem.
Cena Olbricha 2013 Čestné uznání odborná porota uděluje novostavbě zastřešení sypkých hmot v areálu SSMSK v Opavě (nominace 9), kterou zpracoval Ateliér Technico Opava.
Cena Olbricha 2013 Cenu veřejnosti hlasující v on-line anketě získala novostavba rodinného domu v Oticích, který zpracoval Ing. arch. Petr Mlýnek z architektonického ateliéru Zóna.


   

  
V další části článku uvádíme slovní hodnocení jednotlivých staveb...
   


Zobrazit celý článek... | Komentáře: 18 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 21. 03. 2013 - 7000 přečtení  
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012Cena Olbricha 2012
Mediální partner akce
Mediální partner akce

Občanské sdružení Za Opavu vyhlásilo nominace na udělení Opavské ceny Josefa Maria Olbricha za kvalitní architektonický počin za novostavbu realizovanou na území Opavska v letech 2011-2012.
Do uzávěrky přijímání návrhů o. s. Za Opavu obdrželo celkem 13 podnětů na udělení ceny.
Z těchto došlých návrhů splnilo podmínky a bylo na cenu J. M. Olbricha nominováno celkem 9 realizací.

Nominované stavby si zájemci budou moci prohlédnout od 4. dubna do 19. května 2013 na výstavě v Knihovně Petra Bezruče (Nádražní okruh 27, Opava), Veřejnost má možnost  hlasovat prostřednictvím ankety zde na internetu a to níže na konci článku. Anketní hlasování bude uzavřeno dne 2. dubna. Nominovaná stavba s největším počtem anketních hlasů obdrží ocenění hlasující veřejnosti.

Odborná porota má za sebou první kolo hodnocení nominovaných staveb, včetně osobní prohlídky. V průběhu následujících dnů bude hodnocení dokončeno. Výsledky a hodnocení budou známy nejpozději do 2. 4. 2013. V případě, že se porota rozhodne některé nominované stavbě udělit cenu nebo čestné uznání, bude tak učiněno v den zahájení výstavy v
Knihovně Petra Bezruče (Nádražní okruh 27, Opava), které proběhne ve čtvrtek dne 4. dubna 2013 od 16 hodin.


Pro letošní ročník byli členy odborné poroty jmenování:

Ing. arch. Milena Vitoulová, regionální zástupce České komory architektů
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., historik umění a architektury
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
Dr. Martin Klimeš, kurátor, galerista
MgA. Tomáš Skalík, sochař a restaurátor
Mgr. Dalibor Halátek, historik umění


V následující části představujeme všech 9 nominovaných staveb.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 2 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 – 2011 – stanovisko poroty

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 24. 02. 2012 - 5834 přečtení  
 Tyršův stadion
Polyfunkční dům MG Medical center - bývalá nemocnice U rytířůVošárnaRD Stěbořice
Občanské sdružení Za Opavu obdrželo celkem 21 návrhů na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonické rekonstrukce, které byly uskutečněny na území Opavska v letech 2010 - 2011. Z těchto došlých návrhů splnilo formální požadavky a na cenu J. M. Olbricha bylo nominováno celkem 17 realizací.
Sedmičlenná odborná porota ocenila, že v rámci uplynulého období se podařilo realizovat celou řadu rekonstrukcí, které si zaslouží zvláštní pozornost a publicitu a mohou být dány za příklad možného dobrého řešení. Úkol zhodnotit všech sedmnáct nominací nebyl jednoduchý, vzhledem k diametrálně odlišným přístupům i rozsahu jednotlivých rekonstrukcí, kdy na jedné straně stály komplexní rekonstrukce celých areálů, jako např. rekonstrukce polyfunkčního domu na ulici Popské a na straně druhé skromnější realizace rekonstrukcí rodinných domů nebo drobných sakrálních staveb, jako např. kaple v Radkově – Nové Zálužné.
Porota se ve svém hodnocení zabývala pouze 16 ze 17 nominovaných staveb. Poměrně zdařilá rekonstrukce kapličky v Nových Těchanovicích, kterou realizovalo samo sdružení Za Opavu nebyla posuzována.
Porota se shodla v názoru, že vyjma jednoho případu, došlo u všech rekonstrukcí k více či méně výraznému kladnému zhodnocení staveb a rekonstrukce lze považovat za úspěšné. V jednom případě (Dům umění) porota konstatuje, že realizovaná rekonstrukce je příkladem promarněné příležitosti, kdy vynaložené prostředky neodpovídají očekávání a výsledek je plný provozních i architektonických nedostatků.


Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2010 – 2011 byla udělena rekonstrukci tělocvičny Tyršova stadionu v Opavě (nominace 04), kterou zpracovali Ing. arch. David Wittassek a Jiří Řezák z architektonického ateliéru QARTA architektura.

Čestné uznání odborná porota uděluje rekonstrukci Polyfunkčního domu MG Medical center - bývalá nemocnice U rytířů (nominace 03), kterou zpracoval Ateliér Arches pod vedením Ing. arch. Jiřího Horáka.

Čestné uznání odborná porota uděluje rekonstrukci Vošárny (nominace 13), kterou realizovalo o. s. Vošárna ve spolupráci s o. s. KST Slezan Opava a firmou WINRO s.r.o. Robert Winkler.

Čestné uznání odborná porota uděluje rekonstrukci Rodinného domu ve Stěbořicích (nominace 17), kterou zpracoval Ing. Ondřej Kubesa z architektonického ateliéru STUDIO-D Opava s.r.o.Pro letošní ročník byly členy odborné poroty jmenováni:

Ing. arch. Milena Vitoulová, členka představenstva České komory architektů
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a šéfredaktor časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
Dr. Martin Klimeš, výtvarný kritik, kurátor v Bludném kameni a Domě umění v Opavě
MgA. Tomáš Skalík, sochař a restaurátor
Mgr. Dalibor Halátek, historik umění.

V následující části představujeme slovní hodnocení všech 17-ti nominovaných staveb.
 
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 3 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 27. 01. 2012 - 9509 přečtení  
Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011
Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011
Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011
Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011Nominace na Opavskou cenu J.M.Olbricha za rekonstrukci 2010-2011

O. s.  Za Opavu obdrželo celkem 21 návrhů na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonickou rekonstrukci, které byly uskutečněny na území Opavska v letech 2010 - 2011. Z těchto došlých návrhů bylo na cenu J. M. Olbricha nominováno celkem 17 realizací.
Nominované stavby si mohou zájemci prohlédnout ve dnech 25. 1. - 24. 2. 2012 na výstavě, která probíhá v Galerii CELLA (Matiční 4, Opava), kde mají také možnost zůčastnit se anketního hlasování o nejlepší rekonstrukci dle návštěvníků.
Paralelně s tímto hlasováním může veřejnost hlasovat také prostřednictvím ankety zde na internetu a to níže na konci článku.

Odborná porota bude nad nominacemi zasedat v průběhu celé výstavy, včetně osobní prohlídky staveb. Výsledky a hodnocení budou známy nejpozději do 22. 2. 2012. V případě, že se porota rozhodne některé nominované stavbě udělit cenu nebo čestné uznání, bude tak učiněno v den ukončení výstavy v Galerii CELLA 23. 2. 2012.

Pro letošní ročník byly členy odborné poroty jmenování:

Ing. arch. Milena Vitoulová, členka představenstva České komory architektů
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a šéfredaktor časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
Dr. Martin Klimeš, výtvarný kritik, kurátor Domu umění v Opavě,
MgA. Tomáš Skalík, sochař a restaurátor
Mgr. Dalibor Halátek, historik umění


V následující části představujeme všech 17 nominovaných staveb.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 19 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Opavská cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - změna termínu

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 22. 12. 2011 - 2334 přečtení  
S ohledem na předchozí avizované zprávy měla být dnes, to je 22.12.2011,  v den nedožitých 144. narozenin světového architekta a opavského rodáka J. M. Olbricha, občanským sdružením Za Opavu udělena cena za rekonstrukci v architektuře. Občanské sdružení Za Opavu oznamuje, že se na schůzi výboru shodlo s názorem odborné poroty a termín udělení ceny za rekonstrukci za období 2010-2011 odkládá. Důvodem odkladu jsou dobíhající kolaudační řízení významných architektonických rekonstrukcí staveb, které byly na udělení ceny nominovány a jako takové by musely být formálně vyřazeny. 
Sdružení Za Opavu spolu s odbornou porotou děkuje za pochopení. Věříme, že odklad termínu udělení ceny bude mít pozitivní vliv na celý projekt. Nový termín bude stanoven v průběhu počátku roku 2012. O jeho přesném datu budeme včas informovat.
Komentáře: 0 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Opavská cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 22. 12. 2010 - 3963 přečtení  
O letošní Opavské ceně J.M. Olbricha rozhodl výbor občanského sdružení Za Opavu na základě návrhů odborné poroty ve které zasedají sochař Kurt Gebauer, šéfredaktor časopisu Era 21 architekt Osamu Okamura, architekti Radim Václavík z Centra nové architektury v Ostravě a Yvette Vašourková z Centra pro středoevropskou architekturu v Praze, Martin Klimeš za sdružení Bludný kámen a Dalibor Halátek a Tomáš Skalík za o.s. Za Opavu.

První cena byla udělena Ing. arch. Tomáši Bindrovi a Ing. arch. Janu Zelinkovi z Ateliéru 38 za projekt rodinného domu s lékařskou ordinací v Opavě – Kylešovicích /dům č. 3/.

Druhá cena byla udělena Ing. arch. Jiřímu Horákovi z ateliéru Arche´s za projekt rodinného domu v Opavě – Kylešovicích /dům č. 12/.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 10. 12. 2010 - 6504 přečtení  


O. s. Za Opavu představuje nominace na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonický počin, novostavbu nebo urbanistiské řešení, které byly uskutečněny na území Opavska v letech 2008 - 2010. Do letošního kola jsou také opětovně zařazeny nominace za rok 2008, kdy z důvodu malého počtu nominovaných staveb bylo udělení ceny odloženo.
Jednotlivé stavby budou posouzeny odbornou porotou, která také rozhodne o výsledku. Závěry a  hodnocení poroty budou zveřejněny v pátek 17. 12. 2010. Oficiální předání ceny by poté mělo proběhnout ve středu 22. 12. 2010, tedy v den nedožitých 143. narozenin opavskéh rodáka a světového architekta  J. M. Olbricha.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 5 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Fotoreportáž - předání čestného uznání opavské ceny J. M. Olbricha 2009

 
o.s. Za Opavu - Cena J. M. Olbricha - 30. 12. 2009 - 3621 přečtení  

V úterý 22. 12. 2009, tedy v den nedožitých 142. narozenin opavskéh rodáka a světového architekta  J.M.Olbricha, bylo předáno čestné uznání Opavské ceny J. M. Olbricha, a to rekonstrukci poutní kapličky ve Starých Těchanovicích na Opavsku. Autorem projektu je Ing. Arch. Lubomír Dehner a Ing. Ondřej Kubesa z opavského Studia-D.
Čestné uznání od zástupců  odborné poroty a občanského sdružení Za Opavu převzal  Ing. Ondřej Kubesa na místě bytového domu, který byl přestavěn podle Olbrichova návrhu a následně v 50.letech 20.století zbourán. Půdorys domu byl symbolicky vyznačen pomocí sněhu a dřevěných špejlí.

 

 

 

Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

Opavská cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty

 
o.s. Za Opavu - Cena J. M. Olbricha - 21. 12. 2009 - 3275 přečtení  

Stanovisko poroty

V letošním roce porota Opavské ceny J. M. Olbricha, jejíž členové jsou odborníci z řad památkářů, architektů, teoretiků a výtvarníků z Opavy, Ostravy, Brna a Prahy, posuzovala celkem jedenáct nominovaných realizací v oblasti rekonstrukce za roky
2008 a 2009

 

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 0 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 11. 12. 2009 - 5414 přečtení  

Občanské sdružení Za Opavu obdrželo návrhy na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonickou rekonstrukci, které byly uskutečněny na území Opavska v letech 2008 - 2009. Tyto došlé návrhy jsou na cenu J. M. Olbricha nominovány, o výsledku rozhodne odborná porota v nejbližších dnech.

Zobrazit celý článek... | Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Fotoreportáž z vernisáže

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 22. 02. 2009 - 3339 přečtení  
Vernisáž výstavy Opavská cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 proběhla v sobotu 21. 2. 2009 od 14:00 hodin v Kabinetu architektury Galerie Albertovec. V rámci výstavy jsou prezentovány všechny nominované stavby za oba dosud pořádané ročníky opavské Ceny J. M. Olbricha. Výstava je otevřena každou sobotu a neděli vždy od 11 do 17 hodin. Výstava potrvá do 17. 5. 2009.
Spolu s touto výstavou proběhla také vernisáž dalších výstav (viz pozvánka...).Zobrazit více fotek ... | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informařný e-mail Vytisknout článek
 

Pozvánka na výstavu Opavská cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 19. 02. 2009 - 3550 přečtení  
Vernisáž proběhne v sobotu 21. 2. 2009 od 14:00 hodin v Kabinetu architektury Galerie Albertovec. V rámci výstavy budou prezentovány všechny nominované stavby za oba dosud pořádané ročníky opavské Ceny J. M. Olbricha. Spolu s touto výstavou proběhne také vernisáž dalších výstav. Přijměte pozvání k sobotní vernisáži, kterou bude zároveň zahájena letošní výstavní sezóna Galerie Albertovec. Podávat se bude svařené víno, čaj s rumem a čaj s medem.
Komentáře: 1 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008

 
o.s. Za Opavu - Cena J. M. Olbricha - 10. 01. 2009 - 3026 přečtení  
Na základě usnesení odborné poroty nebyla Cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 udělena. Důvodem neudělení ceny byl malý počet navržených realizací. Udělení ceny za novostavbu se proto přesouvá na rok 2010. Všechny nominované realizace na udělení ceny za rok 2008 budou rovněž zahrnuty k nominacím pro udělení ceny za rok 2010 (22.12.). V roce 2009 bude udělena cena J. M. Olbricha za rekonstrukci.
Komentáře: 8 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 

Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 17. 12. 2008 - 4442 přečtení  
O.s. Za Opavu obdrželo návrhy na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonický počin, novostavbu nebo urbanistiské řešení, které byly uskutečněny na území Opavska v roce 2008. Tyto došlé návrhy jsou na cenu J. M. Olbricha nominovány, o výsledku rozhodne odborná porota v nejbližších dnech.
Zobrazit celý článek... | Komentáře: 5 | Přidat komentářInformařný e-mail  Vytisknout článek
 
  0 - 15     Zobrazené články   15 - 30     30 - 38  

Akce v Matiďż˝nďż˝m domďż˝  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server